Japanese Koshihikari Short Grain Rice 5Kg

QAR 115,00
Short Grain Rice 5Kg