Japanese Koshihikari Short Grain Rice 5Kg

QAR 130,00
Short Grain Rice 5Kg